Eurydice Slovenija

Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz enot v 31 evropskih državah in centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v okviru Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo.

Med informacijami in objavami je najti tudi veliko takšnih, ki se dotikajo ali so neposredno povezana z izobraževalno komunikacijsko tehnologijo.

Eurydice Slovenija deluje na Uradu za razvoj šolstva na Ministrstvu za šolstvo in šport in je nacionalna enota, ki skupaj z enotami drugih evropskih držav in centralno evropsko enoto v Bruslju sestavlja omrežje Eurydice.

Eurydice je vse od leta 1980 eden najpomembnejših strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo sodelovanja na področju izobraževanja ustanovili Evropska komisije in države članice z namenom prispevati k razumevanju izobraževalnih sistemov in politik. Med letoma 1995 in 2006 je omrežje Eurydice delovalo v okviru evropskega programa Socrates, od leta 2007 pa je del programa Vseživljenjsko učenje.

Vir in spletna stran: http://www.eurydice.si/