V projektu E-šolstvo presegli načrtovane cilje

Strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov so v minulem, prvem letu, izvajanja projekta E-šolstvo lahko izbirali kar med 65. seminarji in 51. svetovanji. V prihodnjem letu bo ponujenih še več vsebin s področja IKT-ja, saj je v pripravi za uvrstitev v katalog še 13 seminarjev in 29 svetovanj.

Programi seminarjev in svetovanj so pripravljeni tako, da vključujejo 6 temeljnih kompetenc digitalne pismenosti. Z usposabljanjem na različnih seminarjih in svetovanjih, ki potekajo tako v živo kot tudi na daljavo, strokovni delavci pridobijo nove kompetence poučevanja, ki jih že tekom seminarja preizkusijo v razredu.

Vodstvo projekta E-šolstvo sporoča, da so v minulem letu presegli načrtovane cilje, saj se je seminarjev in svetovanj udeležilo 11001 strokovnih delavcev, medtem ko so bila pričakovanja vodsta projekta znatno nižja, to je 8939 udeležencev. Največ interesa so strokovni delavci pokazali za vsebine: Sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle, Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo in Spletne predstavitve VIZ.

Pripravila: Jelka Stankovič