Priporočilo Sveta Evrope o mladini in rabi informacij

Odbor ministrskih namestnikov je na svojem 1088. zasedanju dne 16. junija 2010 na temo ozaveščanja, izobraževanja in ponujanja vsebin za mlade sprejel naslednje priporočilo – Recommendation CM/Rec(2010)8 of the Committee of Ministers to member states on youth information.