Inštitut za tehnološka predvidevanja (IPTS)

IPTS se v skladu z oblikovano politiko EU odziva na politične izzive socialno-ekonomskih in znanstveno-tehnoloških razsežnosti ter pripravlja v prihodnost usmerjene tehnološko-gospodarske analize. Skupina strokovnjakov je pripravila poročilo, v katerem so predstavljene ugotovitve o prihodnosti izobraževanja. Napovedi, v katerih so upoštevane tako tehnološke spremembe kot tudi spremembe pedagoških konceptov, segajo kar 20 let v prihodnost. Ugotavljajo, da se bo v prihodnosti potrebno usmerjati v individualni pristop poučevanja, ki bo bolj oseben, prožen in posamezniku prilagojen. Optimistične napovedi se obetajo na področju razvoja tehnologije, kjer vidijo izjemno priložnost za nove pristope izobraževanja. Negotovi pa so glede izvedbe inovacij, saj se zavedajo, da je za uspešno uvajanje novosti potrebna usklajenost zunanjih in notranjih pogojev.

Več o poročilu je dostopno na:
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=3419.