Nova e-gradiva že jeseni

Danes mladostniki digitalno opismenjevanje pričnejo že v zgodnjem otroštvu. Z vstopom v šolske klopi pričakujejo interaktiven in dinamičen pouk, kar pa zahteva spremembe pristopov poučevanja in učenja. Z namenom popestritve učnega procesa in nadgradnjo tradicionalnega učnega procesa, so nastala e-gradiva, ki so danes že sestavni del e-izobraževanja.

E-gradiva so elektronska učna gradiva, ki dopolnjujejo in spodbujajo učence k aktivni vlogi učenja. V procesu razvoja in uvajanja novosti s področja izobraževalnega procesa je nastal pester izbor e-gradiv dostopnih na svetovnem spletu. Ministrstvo za šolstvo in šport je na razpisu izbralo več izvajalcev, ki so pripravili že 3.generacijo, kar 57 novih in obsežnejših e-gradiv, uporabnih pri več različnih predmetih. Pripravljena e-gradiva bodo na voljo že letošnjo jesen.

Da bi uporaba e-gradiv postala del vsakodnevnega izobraževalnega procesa, bo potrebno še veliko postoriti tako glede sistemskega pristopa, didaktične podpore kot tudi tehnične podpore. Zagotovo pa je to pomemben korak, ki bo prispeval k večji uporabi IKT-ja v izobraževanju.

 

Podrobnejše informacije o e-gradivih so dostopne na www.mss.gov.si.

 

Pripravila: Jelka Stankovič