WORLD AHEAD

Program World Ahead se izvaja v 70. državah in ima pripravljenih kar 200 aktivnih programov po svetu. Namen Intelovega World Ahead programa je zmanjšati razlike uporabe digitalne tehnologije razvitega in nerazvitega sveta. Prizadevajo si omogočiti dostopnost tehnologije, izobraževanje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, razvoj digitalnih vsebin in povezljivost s svetovnim spletom še tako odročnih področij. Projekt poteka z veliko podporo vladnih in nevladnih organizacij. S programom želijo spodbuditi predvsem uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije v šolah nerazvitih območjih. V okviru projekta poteka tudi subvencioniranje programske opreme in izobraževanje učiteljev na področju novih pristopov poučevanja z uporabo informacijske-komunikacijske tehnologije.

Več informacij o projektu je dostopnih na:
http://www.intel.com/about/companyinfo/worldahead/index.htm.