Dijaki Srednje rudarske šole iz Velenja so v Bohinju raziskovali.

Še en primer uporabe IKT tehnologije. Dijaki Srednje rudarske šole iz Velenja so v Bohinju raziskovali na različnih področjih. Ena izmed skupin je imela nalogo vse posneti in dokumentirati. Ob resnem delu je bil čas tudi za zabavni del filma. Video dokumentacija lahko služi tudi za kasnejše analize in prenašanje znanj iz ene šole na drugo.