EMINENT 2010

Med 8. in 10. novembrom se bo v Kopenhagnu odvijala mednarodna konferenca EMINENT 2010, kjer se bodo srečali številni strokovnjaki za izobraževalna omrežja. Konferenca je namenjena strokovnim delavcem, IKT koordinatorjem in pomembnim odločevalcem iz področja šolstva.

Več informacij je dostopnih na:
http://www.europeanschoolnet.org/web/guest/eminent/eminent2010