Slovenske publikacije o vzgoji in izobraževanju na evropskem informacijskem omrežju Eurydice Slovenija

Na spletni strani Eurydice Slovenija najdemo številne publikacije o delu v "vzgoji in izobraževanju" tudi v slovenskem jeziku. Publikacije so v pdf formatu in so prosto prenosljive.

Sicer je Eurydice evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz enot v 31 evropskih državah in centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v okviru Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo.

Publikacije lahko najdemo na naslovu:   http://www.eurydice.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=354   

Nekaj naslovov:

  • Kulturno-umetnostna vzgoja po šolah v Evropi
  • Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi: namen, organiziranje in uporaba rezultatov
  • Ravni avtonomije in odgovornosti učiteljev v Evropi
  • Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju učiteljev v Evropi
  • Državljanska vzgoja v Evropi

Vir:  http://www.eurydice.si/