Spletna evropska televizijska postaja

Na strani spletne televizijske postaje pod okriljem Evropskega parlamenta http://www.europarltv.europa.eu/ so zapisali, da je Evropski parlament vzpostavil spletno televizijsko postajo z imenom europarltv, da bi tako zadostil pravici vseh državljanov, da vedo in razumejo, kaj se dogaja v instituciji, ki so jo izvolili.

Namen postaje je prispevati k demokratizaciji Evropske unije in k razvoju evropskega javnega prostora.

Namen postaje je zagotavljati, da so vsi vidiki življenja v Parlamentu predstavljeni v privlačni, verodostojni in profesionalni luči.

Postaja zagotavlja prikaz pluralnosti mnenj v Evropskem parlamentu, z dolžnim spoštovanjem relativne zastopanosti političnih skupin, v skladu z nevtralno in nepristransko uredniško politiko.

Postaja se razvija tako, da krepi interaktivnost med Parlamentom in državljani Evrope. Državljanom omogoči izražanje mnenj o programski vsebini ter prispevanje k tej vsebini.

Poglejte na naslov: http://www.europarltv.europa.eu/