Preklopili bomo na digitalno

Na spletni strani http://www.digitv.si/ so zapisali, da bo Slovenija najkasneje do 1. 12. 2010 ugasnila vse analogne televizijske oddajnike in v celoti prešla na digitalno oddajanje.

Digitalno oddajanje testno poteka že danes, preko Multipleksa A, kjer je s signalom pokritega več kot dve tretjini ozemlja Slovenije. Z vzpostavitvijo drugega Multipleksa (Multipleks B) bodo zagotovljeni tehnični pogoji za postopno ugašanje analognih oddajnikov.

Da bo proces prehoda na digitalno sprejemanje televizijskega signala potekal karseda nemoteno, je Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije pripravil informacijsko promocijsko kampanjo, s katero želi uporabnike seznaniti in informirati o prehodu na digitalno sprejemanje televizijskega signala ter svetovati uporabnikom, kako naj se na prehod čimbolje in čimprej pripravijo.

Vir: http://www.digitv.si/