Projektni teden dijakov Srednje rudarske šole iz Velenja na Kozjaku.

V času kislih kumaric ni dogodkov ali resnega razmišljanja o IKT tehnologijah. Lahko pa predstavlja priložnost za oujanje spominov in ogled primerov dobre prakse. V projektnem tedenu na Kozjaku so dijaki Srendsnje rudarske šole iz Velenja ustvarjali veliko zanimivih aktivnosti. Med drugim pa so se tudi snemali in izdelali ta prispevek.