Terminološka zbirka izrazov Evroterm

Evroterm je terminološka zbirka izrazov, ki je začela nastajati med pripravljanjem slovenske različice pravnih aktov Evropske unije v okviru Sektorja za prevajanje, redakcijo in terminologijo Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ). Spletni vmesnik za Evroterm je pripravil nekdanji Center Vlade RS za informatiko (CVI). Zbirka je nastala z namenom, da zagotovi čim bolj poenoteno rabo terminologije pri pripravi slovenske različice pravnih aktov EU ter v drugih dokumentih in prevodih. Na spletu je dostopna od avgusta 2000.

Odslej je v terminološki zbirki Evroterm dostopna tudi zbirka slovenske IT terminologije, ki je nastala v sodelovanju z Microsoftom. Slovenska terminološka zbirka s področja IT vsebuje že okoli 7500 izrazov. Odslej lahko do slovenske različice izrazoslovja s področja IT dostopate kar prek Evroterma.

Vabljeni na: http://evroterm.gov.si .