Center odličnosti za informacijsko-komunikacijske tehnologije in storitve

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) že skoraj dve desetletji odločilno vplivajo na razvoj človeške družbe, njeno delovanje in vedenje. Tako je leta 2004 na pobudo Tehnološke mreže ICT nastal tudi Center odličnosti za informacijske-komunikacijske tehnologije in storitve. Nastala je partnerska povezava ustanov in podjetij, katerih namen je oblikovati in združiti tehnično, aplikativno, inovativno, razvojno in raziskovalno odličnost na širšem multidisciplinarnem področju informacijskih ter komunikacijskih tehnologij in storitev. Koncept centrov odličnosti, kot je bil razvit v okviru evropskega sklada za regionalni razvoj, predstavlja odgovor znanstveno-raziskovalne sfere na slabosti slovenskega inovacijskega sistema Tako organizacija kot tudi izvedba raziskav ter strategija CO ICT je osredotočena na učinkovitost, popolnost in prenos znanja. Večje investicije v intelektualni kapital omogočajo nove načine sodelovanja, kar botruje boljši prilagoditvi izzivom današnjega časa. CO ICT vodi Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. V centru odličnoti se zavedajo, da izdelki in storitve IKT so v veliki meri spremenili način naše medsebojne komunikacije, dela, industrijske proizvodnje, učenja, potovanj, prevoza, zabave in preživljanja prostega časa. Množična uporaba in vsestranska uporabnost sta omogočili, da so IKT prisotne domala v vseh segmentih našega vsakdanjika in predstavljajo eno izmed petih prednostnih področij strateškega razvoja Slovenije, eno ključnih svetovnih in evropskih raziskovalnih področij ter pomembno gospodarsko panogo.

Več je dostopno na: http://coict.fe.uni-lj.si/ .