E-šolstvo v polnem zagonu

Projekt E-šolstvo je v polnem zagonu, saj že v prihodnjem tednu pričenjajo z izobraževanji, izpopolnjevanji in delovnim srečanjem. Pouderak bo na Sodelovalnem delu v spletni učilnici Moodle, Spletni predstavitvi VIZ, interaktivnem in dinamičnem pouku z i-tablo, Sodelovalnem delu v speltniku, Izgrajevanju temeljnih e-kompetenc učiteljev razrednega pouka. V minulem šolskem letu so strokovni delavci lahko izbirali kar med 65 seminarji in 51 svetovanji. V prihajajočem šolskem letu pa bo ponujenih še več vsebin s področja IKT, saj je v pripravi za uvrstitev v katalog še 13 seminarjev in 29 svetovanj.