eMobilnost

Na spletni strani so zapisali, da Slovenska Tehnološka platforma eMobilnost predstavlja najširše mesto združevanja in povezovanja vseh, ki lahko na kakršen koli način prispevajo ali vplivanjo na slovensko in evropsko strategijo raziskav in razvoja na področju mobilnih komunikacij in storitev. Platforma v povezavi z istoimensko evropsko platformo spodbuja inovativnost, podjetništvo, povečano mobilnost, večjo kakovost življenja in družbeno vključenost vseh skupin in slojev prebivalstva.

Vir in več na: http://www.emobilnost.si/