Sofinanciranje informatizacije v javno raziskovalnih zavodih

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo, je v petek, 13. avgusta 2010, objavilo razpis za sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam in naprednih sistemov za avtorizacijo uporabnikov na javnih raziskovalni zavodih.

 

Program sofinanciranja brezžičnih omrežij Eduroam poteka od leta 2004 in v tem času je bilo vzpostavljenih že več kot 90 brezžičnih omrežij s skoraj tisoč dostopovnimi točkami. Eduroam je svetovni projekt v katerega so vključene vse evropske države in države iz Azijsko-Pacifiške regije, ZDA in Kanada. Samo v Sloveniji imajo omrežja Eduroam okoli 8 tisoč uporabnikov. Uporabniki, ki imajo geslo za dostop od domačega omrežja Eduroam, lahko uporabljajo sorodna omrežja na izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah v tujini.

 

 

Vir in povezave: