Javni razpis za izbor dobaviteljev za dobavo osebnih računalnikov za zavode

Na straneh Ministrstva za šolstvo in šport je objavljen okvirni sporazum za dobavo in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.

Več informacij o razpisu je dostopnih na:

http://www.mss.gov.si/ .