Tehnološka agencija Slovenije

Javno agencijo za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) je ustanovila Republika Slovenija. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti, v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in drugimi nacionalnimi programi na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti.