Mrežnik – portal informacijskih virov

Mrežnik je portal z več kot 330 izbranimi informacijskimi viri, ki so namenjeni iskanju znanstvene in strokovne literature kot so: elektronske revije, knjige, enciklopedije, slovarji itn; bibliografski zapisi o člankih, knjigah, disertacijah itn; statistični podatki, zvočni posnetki ter druge informacije. Nekateri viri so prosto dostopni vsem obiskovalcem portala, naročniški pa so dostopni predvsem z lokacij knjižnic Univerze v Ljubljani (UL).

Vir:  http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/mreznik.asp