Delavnice in tekmovanje TK za srednješolce

LTFE, Telekom Slovenije in Zavod aktivnega izobraževanja organizirajo za vse zainteresirane srednješolce delavnice iz omrežnih tehnologij, ki potekajo na 14. slovenskih šolah. Delavnice se zaključijo s skupnim srednješolskim tekmovanjem iz telekomunikacij, ki poteka vsako leto v mesecu maju. Namen delavnic je popularicaija telekomunikacij med mladimi.

Delavnice iz omrežnih tehnologij za srednješolce so del izobraževanja največjega svetovnega podjetja za omrežne tehnologije, CISCO Systems. Slovenski predstavnik CISCO akademije je Laboratorij za telekomunikacije, ki namerava v okviru delavnic za srednješolce pokriti prvo izmed štirih stopenj CISCO izobraževanj.

Ta zajema naslednja znanja:

• zgradba računalnika, računalniški operacijski sistemi, strojna in programska oprema za povezovanje v omrežja
• povezovanje perifernih naprav
• načrtovanje in izvedba manjšega (domačega) omrežja in povezovanje v medmrežje
• iskanje napak v domačem omrežju in medmrežju
• skupna raba virov (datoteke, tiskalniki) med povezanimi računalniki
• varnostne ranljivosti domačega omrežja in varnostni mehanizmi, ki so na voljo za njihovo odpravo
• načrtovanje in integracija brezžične dostopovne točke v domačem omrežju

Delavnice obsegajo 36 ur in jih izvajamo enkrat tedensko po tri šolske ure, v skupinah od 10 do 20 učencev. Sestavljene so iz teoretičnega in praktičnega dela, ki ju vodi inštruktor, ter samostojnega dela, v katerem učenci s testi v elektronski obliki utrjujejo svoje znanje. Dijaki z opravljenim tečajem dobijo tudi svetovno priznani CISCO certifikat, ki potrjuje pridobljeno znanje.

Več informacij je na voljo na elektronksem naslovu: info@ltfe.org .