Poslanica Zavoda RS za šolstvo ob začetku šolskega leta 2010/2011

Spoštovani učenci in starši!
Spoštovani ravnatelji, učitelji, vzgojitelji, šolski svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih!

Novo šolsko leto je pred vrati. Kot vedno doslej se veselimo ustvarjalnega, neposrednega sodelovanje z vami, saj le tako lahko osmislimo vizijo in izboljšamo delo Zavoda v dobrobit učenca, dijaka, učitelja in vseh drugih sodelujočih v učnem procesu.

V imenu sodelavcev Zavoda RS za šolstvo se vam iskreno zahvaljujem za dosedanjo plodno izmenjavo izkušenj in vas v želji po nadaljnjem skupnem delu lepo pozdravljam.

Želimo vam prijazen začetek in uspešno šolsko leto 2010/2011.

mag. Gregor Mohorčič,
D I R E K T O R

Vir:  Zavod RS za šolstvo