EFQUEL Innovation Forum 2010

Med 8. in 10. septembrom se bo v Lizboni odvijal forum inovacij, ki je organiziran v sodelovanju s Katoliško univerzo in Nacionalnim inštitutom za javno upravo. V razpravi se bodo osredotočali na odpiranje razprav in premostitvi številnih meja med različnimi izobraževalnimi interesnimi skupinami kot so osnovne in srednje šole, visoke šole, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih.

Skladno z evropskim letom boja proti revščini in socialni vključenosti se bodo dotaknili tudi tem kakovostne izobrazbe za posameznika, organizacijske in družbene ravni.

EFQUEL forum inovacij je odlična priložnost za aktivno sodelovanje, izmenjavo idej, gradnjo in razširitev omrežij in izmenjavo vizije.

Glede na to, da bo omogočeno spremljanje srečanja tudi preko spleta, so vabljeni vsi zainteresirani, da se pridružijo!

Več informacij je dostopnih na: http://www.qualityfoundation.org/ .