Prednostni predal pri Gmailu

Dandanes ima vedno večjo vrednost elektronsko komuniciranje, tako se je Google odločil, da v svojem odjemalskem poštnem program Gmail ponudi poseben prednostni predal, v katerega samodejno razvršča pošto, za katero meni, da je pomembnejša od ostale. Odslej najpomembnejšo neprebrano pošto razvršča v poseben predal s samodejnim učenjem na osnovi različnih parametrov. Pri razvrščanju upošteva tudi pogosto uporabljene naslove ter sporočila. Uporabnikom so še vedno na voljo tudi ročna orodja za razvrščanje pošte, kot je označevanje z zvezdicami in filtri.