Norkring je zagnal multipleks B, drugo omrežje DVB-T v Sloveniji

Podjetje Norkring, je 1. septembra 2010, uradno zagnalo multipleks B, drugo državno omrežje za digitalno prizemno oddajanje televizijskega signala (DVB-T) v Sloveniji.  Omrežje multipleksa B tako od septembra z 18 oddajniškimi lokacijami pokriva okrog 85 odstotkov prebivalstva v Sloveniji.

Na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je med drugim zapisano še:

»Digitalizacija je že davno prodrla v vse pore gospodarstva in zasebnega življenja. Brez elektronskih komunikacij in informatike si sploh ne moremo več predstavljati delovanja družbe in posameznikov. Hkrati z naraščanjem potreb po digitalnih komunikacijah naraščajo tudi potrebe po radiofrekvenčnem spektru kot enem glavnih medijev za prenos informacij do končnih uporabnikov,« je v uvodnem nagovoru poudaril generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo Nikolaj Simič.

Vir in več podatkov: http://www.mvzt.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/94/6698/0797e65b87/