Z otroki se o spletnih aktivnostih pogovarja 75 % slovenskih staršev

Na spletni strani RIS so objavili, da internet uporablja 88 % slovenskih otrok od 6 do 17 let, kar nas med državami EU skupaj z Malto in Madžarsko uvršča na 8. mesto, kažejo podatki raziskave Eurobarometer 2008.

Največ slovenskih otrok do interneta dostopa prek družinskega računalnika (62 %; EU27: 65 %), prek lastnega računalnika pa jih dostopa 39 % (EU27: 34 %). V šoli internet uporablja 54 % slovenskih otrok (EU27: 57 %).

Slovenske starše najbolj skrbi, da njihovi otroci na internetu dostopajo do strani s seksualno oz. nasilno vsebino (55 %; EU27: 65 %).

Sledijo medvrstniško spletno nadlegovanje (SI: 53 %; EU27: 54 %), spletno nagovarjanje otrok z namenom spolne zlorabe (SI: 50 %; EU27: 60 %), izoliranost zaradi prekomerne uporabe interneta (SI: 47 %; EU27: 53 %) in nevarnost, da bi otroci na spletu izdajali osebne podatke (SI: 36 %; EU27: 47 %).

Vir in več informacij:  http://www.ris.org/2010/09/Raziskave/Z_otroki_se_o_spletnih_aktivnostih_pogovarja_75__slovenskih_starsev/