Delavnica za uporabo spletnega portala KATIS – PORIS

V sistemu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je bil v šolskem letu 2009/10 v vsesplošno uporabo posredovan spletni program Katis-Poris, ki ga vzgojno-izobraževalni zavodi že  koristno uporabljajo za pripravo poročil o izobraževanjih, ki jih organizirate za strokovne delavce vzgojno izobraževalnega zavoda in za ugotavljanje evidence izobraževanj strokovnih delavcev vašega zavoda.

V četrtek, 16. 9. 2010 ob 10. uri bo v veliki dvorani na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana

delavnica za uporabo spletnega programa Katis – Poris  oz. Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu 2010/11.

Vabilo in prijavnica v celoti sta na:

 
Prijavite se lahko do 13.  9. 2010 na e-naslov: vida.trilar@gov.si ali natasa.miklic@gov.si.