Znak kakovosti eTwinning

Znak kakovosti eTwinning prejmejo učitelji, ki so oblikovali izjemne projekte eTwinning. Znak pomeni, da je projekt dosegel določene nacionalne in evropske standarde.

Znak kakovosti predstavlja konkretno priznanje učiteljem in šolam za visoko raven njihovih aktivnosti eTwinning. Za učence predstavlja priznanje njihovega truda in dela, za šole pa javno priznanje njihove zavezanosti h kakovosti in odprtosti za evropsko sodelovanje.

Prijave šol za dodelitev nacionalnega Znaka kakovosti ocenjuje slovenska nacionalna svetovalna služba (NSS). S pričetkom šolskega leta 2010/2011 je za prijave določen prijavni rok. Prijave zbiramo od 1.9.2010 do 30.7.2011. Po zaključku zbiranja prijav bo sledilo ocenjevalno obdobje. Ko bo vaša prijava potrjena ali zavrnjena, vas bomo obvestili.

Projekt mora izkazovati odličnost na naslednjih področjih:
(1) Pedagoške inovacije in ustvarjalnost (200 besed),
(2) Kurikularna integracija (200 besed),
(3) Sodelovanje med partnerskimi šolami (200 besed),
(4) Ustvarjalna uporaba IKT (150 besed),
(5) Trajnost in prenosljivost (150 besed) in
(6) Rezultati in koristi (150 besed).

Vir in dodatne informacije:

Cmepius