Raziskave na področju IKT: ohranjanje elektronskih podatkov v Evropi za prihodnje generacije

Ob uporabi sredstev EU so se razvijala in so zdaj v obliki odprte programske opreme na voljo orodja za časovno neomejeno ohranjanje elektronsko shranjenih podatkov, dostopanje do njih in njihovo razumevanje.

Raziskovalni program EU pod imenom CASPAR (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval znanje na področjih kulture, umetnosti in znanosti za ohranjanje, dostop in iskanje) je vključeval raziskovalce iz Češke republike, Francije, Grčije, Izraela, Italije in Združenega kraljestva.

Vir in več podatkov:   http://www.eurydice.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2851:raziskave-na-podroju-ikt-ohranjanje-elektronskih-podatkov-v-evropi-za-prihodnje-generacije&catid=96