Podaljšanje veljavnosti uporabniškega imena za šolske uporabnike in študente v šolskem letu 2010/2011

Ne pozabite, da morate študenti, učitelji, učenci ter sodelavci srednjih in osnovnih šol vsako šolsko leto do 15. oktobra podaljšati veljavnost uporabniškega imena za dostop do omrežja ARNES.

Uporabniki, ki morajo podaljšati veljavnost dostopa do omrežja ARNES, v prvi polovici septembra dobijo elektronsko sporočilo in naslov, na katerem se nahajajo natančna navodila in obrazci za podaljšanje.

Vir:  http://www.arnes.si/obvestila/obvestilo/article/podaljsanje-veljavnosti-uporabniskega-imena-za-solske-uporabnike-in-studente-v-solskem-letu-201/1.html