Pospeševanje uporabe IKT v pedagoških praksah naravoslovnega izobraževanja

Projekt za pospeševanje uporabe IKT v pedagoških praksah FICTUP (Fostering the Use of ICT in Pedagogical Practices), ki je bil ustanovljen s pomočjo programa Evropske unije Vseživljenjsko učenje, si je za cilj zadal:

  • ustvarjanje inovativnega gradiva za usposabljanje v pedagoških dejavnostih z uporabo IKT ter ob strogi spremljavi tutorskega postopka 
  • testiranje učinka gradiva in tutorstva na uporabo IKT v razredu s strani novo kvalificiranih učiteljev.

Vir in več informacij: