Raziskovalni pristop za najboljšo možno uporabo IKT pri pouku v razredu

Minilo je mnogo let odkar smo uvedli IKT v razredni pouk naravoslovnih ved, a neodgovorjena vprašanja o učinku tehnologije na samo učenje dijakov so še vedno tu. Članek se ukvarja s splošnim vprašanjem: »Katere IKT so najbolj uporabne in kako lahko pripomorejo k boljšemu učenju v razredu pri pouku naravoslovja?«

IKT orodja razumemo kot orodja, ki lahko pospešijo določene učne situacije ali okolja in članek v tem smislu podrobno obravnava najprimernejše tehnologije za določena učna okolja in nato razpravlja po katerem vrstnem redu in s kakšnim namenom naj bi jih uporabljali.

Vir in več informacij ter članek v celoti:  Elearningeuropa