Spletne skupnosti 2010

Projekt RIS je opravil raziskavo o vključenosti in aktivnostih prebivalcev Republike Slovenije v spletnih skupnostih, ki temelji na telefonski anketi, izvedeni v decembru 2009 na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije (n=1209), starih od 10 do 75 let. V zadnjem času, ki ga avtorji označujejo kot obdobje spleta 2.0, uporabniško generiranih vsebin in družbenih medijev, so spletne skupnosti doživele dodatni vzpon in dokončno prodrle iz prostora (kibernetskega) subkulturnega udejstvovanja v množično obliko povezovanja ljudi na svetovnem spletu.

Vir in informacije:   http://www.ris.org/2010/09/Novice/RIS_porocilo_Spletne_skupnosti_2010/