Varnejši spletni nakup najbolj priljubljene elektronike, kot so digitalni fotoaparati in predvajalniki glasbe

Pregled spletišč za prodajo elektronike je razkril, da je spletni nakup najbolj priljubljene elektronike, kot so digitalni fotoaparati in predvajalniki glasbe, po ukrepanju proti problematičnim spletiščem veliko bolj varen. 84 % spletišč, na katerih se prodaja elektronika in ki so bila pregledana glede kršitev evropskih pravil za varstvo potrošnikov, zdaj ustreza evropski zakonodaji (v primerjavi s samo 44 % leta 2009). Pregled, ki so ga izvedli nacionalni organi v 26 državah članicah, na Norveškem in v Islandiji, se je začel maja 2009. Ugotovljene kršitve so vključevale zavajajoče informacije o pravicah potrošnikov, nepravilne cene in manjkajoče kontaktne podatke trgovca. Ta spletišča so zdaj ustrezna, po potrebi pa so bile naložene sankcije. Komisija je objavila tudi prve ugotovitve leta 2010 opravljenega pregleda spletne prodaje vstopnic za kulturne in športne dogodke.

Vir in več: