Inteligentne storitve

Na Inštitutu za računalništvo v Mariboru so izdelali inteligentne storitve, ki so nastale na podlagi Turingovega testa, ki ga je izdelal Alan Turing.

Turingov test omogoča preverjanje računalniške inteligence ali programske podpore. Kasneje je bil Turingov test dopolnjen tako, da je bil izločena morebitna subjektivnost posameznikovega opazovalca. Stroj naj bi izkazoval človeško inteligentnost šele, če ga pri zelo veliki množici opazovalcev večina ne more ločiti od človeškega sogovornika. Na inštitutu poročajo, da še nobeni napravi ali računalniškem program ni uspelo opraviti Turingovega testa.

Z inteligentnimi storitvami, ki so nastale v programski skupini Računalniški sistemu, metodologije in inteligentne storitve, ne konkurirajo Turingovemu testu. Raziskovalci želijo le na nekoliko drugačen način predstaviti rezultate raziskovalnega in razvojnega dela.

Na spletni strani http://www.cs.feri.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=9 so dostopni prototipi, ki so nastali v začetnem obdobju delovanja programske skupine.