Minister za šolstvo in šport dr. Lukšič v Moskvi na UNESCO svetovni konferenci o predšolski vzgoji in izobraževanju

Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič se bo na povabilo gospe Irine Bokove, Generalne direktorice Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), udeležil prve Svetovne konference o predšolski vzgoji in izobraževanju z naslovom »Gradimo bogastvo narodov«.

Konferenca, ki jo bo gostilo Ministrstvo za izobraževanje Ruske federacije, bo potekala v Moskvi od 27. do 29. septembra 2010.

Glavni namen konference je izpostaviti predšolsko vzgojo in izobraževanje kot individualno pravico vsakega otroka in osvetliti njen pomen kot osnovo za razvoj vseh družb.

Konferenca želi razpreti ključne izzive pri doseganju ciljev UNESCO gibanja Izobraževanje za vse.

Na konferenci bodo obravnavali naslednje teme:

• predšolska vzgoja in izobraževanje kot obveza držav,
• pregled stanja v predšolski vzgoji in izobraževanju ter primeri dobrih praks,
• politični, finančni, pravni in institucionalni okvirji za izboljšanje sistema predšolske vzgoje in izobraževanja,
• kvaliteta in odzivnost sistemov predšolske vzgoje in izobraževanja,
• izključenost in marginalizacija v predšolski vzgoji in izobraževanju ter
• spremljanje in evalvacija sistema predšolske vzgoje in izobraževanja na državni in mednarodni ravni.

Konferenca o predšolski vzgoji in izobraževanju bo peta konferenca v seriji globalnih konferenc na področju izobraževanja, ki jih organizira UNESCO v obdobju 2008-2010. Sledi 48. zasedanju Mednarodne konference o izobraževanju (Ženeva, november 2008), UNESCO Svetovni konferenci o izobraževanju za trajnostni razvoj (Bonn, april 2009), Svetovni konferenci o visokem šolstvu (Pariz, julij 2009) in 6. Mednarodni konferenci o izobraževanju odraslih – CONFINTEA VI (Belem, december 2009).

Svetovna konferenca o predšolski vzgoji in izobraževanju bo zaključila ciklus dogodkov, katerih cilj je podpora izobraževanjuod zgodnjega otroštva do visokega izobraževanja – kot pravici, osnovi in predpogoju za trajnostni razvoj družb. Na podlagi regionalnih konferenc, ki so del priprav na Svetovno konferenco v Moskvi, bo v Moskvi sprejet globalni strateški dokument za utrditev vloge predšolske vzgoje in izobraževanja.

Več informacij je dostopnih na: http://www.mss.gov.si/ .