Spletno bančništvo uporablja 54% slovenskih spletnih uporabnikov

Podatki avgustovske raziskave MOSS kažejo, da storitve spletnega bančništva uporablja 54% slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10 do 75 let, kar je 3 odstotne točke več kot lani. Tedensko ali pogosteje e-bančništvo uporablja 28% te ciljne skupine.

Vir:  http://www.ris.org/2010/09/Raziskave/Spletno_bancnistvo_uporablja_54_slovenskih_spletnih_uporabnikov/