Začetek vseevropskega tekmovanja mladih za večjo energetsko učinkovitost

Septembra 2010 je portal U4energy začel sprejemati prispevke za tri različne natečaje za bolj učinkovito izrabo energije na šolah. Vsi trije natečaji učitelje in učence  pozivajo, da razmislijo o svojih vsakodnevnih navadah glede izrabe energije ter pričnejo z aktivnostmi, ki bodo omogočile optimalno izrabo energetskih virov. Opise posameznih kategorij natečaja si lahko ogledate v nadaljevanju. i

V skladu z zahtevanimi pogoji učitelji in učenci lahko s svojimi prispevki sodelujejo v več kategorijah. Učitelji naj najprej preučijo splošne zahteve in pogoje preden začnejo načrtovati, kako lahko natečaj U4Energy vključijo v učni načrt.  Učencem toplo priporočamo, da se problema varčevanja z energijo lotijo tako, da začno na portalu U4energy redno iskati dobre nasvete za bolj učinkovito izrabo energije.

Projekt podpirata Služba vlade za podnebne spremebe in Ministrstvo za šolstvo in šport.

 

Več: