Inovacija, informacijska pismenost in vseživljenjsko učenje: ustvarjanje nove kulture

V članku avtorja razmišljata o vplivu inovacij v informatiki in njihovi soodvisnosti z vseživljenjskim učenjem. Danes se predmeti znanja in učenja vse bolj naslanjajo na digitalne informacije, kar pomeni, da se moramo resno posvetiti izgradnji nove kulture vseživljenjskega učenja.

"Prepričana sva, da gresta inovacija v vseživljenjskem učenju in uspešno izkoriščanje novih možnosti v informatiki z roko v roki. Zato bodo spremembe v vlogah izobraževalcev in izgradnja kulture vseživljenjskega učenja bistvenega pomena."

Vir in več: Elearningpapers