Podelitev Nagrad Republike Slovenije na področju šolstva

Letošnji svetovni dan učiteljev, 5. oktobra, bo že tradicionalno obeležen s slovesno podelitvijo Nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.

Slovesna podelitev nagrad bo potekala v torek, 5. oktobra 2010, ob 18. uri v Grand Hotelu Union, v Ljubljani.

Nagrade bosta podelila minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič in predsednik Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva, dr. Pavel Zgaga. Slavnostni govornik na prireditvi bo predsednik Državnega zbora, dr. Pavel Gantar.

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo od leta 1966. Takrat so se imenovale Žagarjeve nagrade, s sedanjim imenom jih poznamo od leta 1994.

Nagrado lahko prejme posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija, ki se ukvarja s predšolsko vzgojo, osnovnim šolstvom, osnovnim glasbenim šolstvom, izobraževanjem in usposabljanjem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjim šolstvom, izobraževanjem odraslih, višjim in visokim šolstvom, dijaškimi in študentskimi domovi, šolstvom pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstvom pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnim poukom slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.

Vir: http://www.mss.gov.si/.