Konferenca Inteligentni sistemi

13. in 14. oktobra bo na Inštitutu Jožef Stefan, v sklopu 12. mednarodne multikonference Informacijska družba 2010, potekala konferenca Inteligentni sistemi IS 2010.

Konferenca Inteligentni sistemi se ukvarja z nosilno temo multikonference Informacijska družba in z inteligentnimi sistemi, to je programskimi sistemi v informacijski družbi. Informacijska družba spreminja svetovno in slovensko družbo. Na konferenci bodo razpravljali o trendih, perspektivi, nujnih ukrepih, prednostih in slabostih, priložnostih in nevarnostih, ki jih prinaša informacijska družba in inteligentni sistemi.

Več informacij je dostopnih na: http://kt.ijs.si/MarkoBohanec/IS2010/IntSis10.html.