Natečaj za “eTwinning video”

V sklopu praznovanja 5. obletnice akcije eTwinning in jesenske eTwinning promocijske kampanije Nacionalna svetovalna služba (NSS) objavlja natečaj za najboljši "eTwinning video".

Tema natečaja je poljubna. Pri nastajanju videa naj vam bo vodilo promocija akcije eTwinning.

Video prispevke lahko pošljejo vsi, ki  sodelujejo v akciji eTwinning.

Prispeli video posnetki bodo ocenjeni v 3 straostnih kategorijah:

  • 04 – 11 let
  • 12 – 15 let
  • 16 – 19 let

Video posnetke bomo znotraj vsake kategorije ocenili glede na sporočilnost in kreativnost. Video naj ne bo daljši od 3 minut.

Izdelke pošljite do 1.2.2011 na elektronski naslov etwinning@cmepius.si ali po pošti na CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana (na prenosnih nosilcih za podatke). S pripisom "Za eTwinning video natečaj".Poleg pripisa dopišite za katero tekmovalno kategorijo kandirate.

Vir in več informacij:  http://www.cmepius.si/etwinning/natecaj.aspx