V projektu E-šolstvo novo šolsko leto začeli v polnem zagonu

Projekt vzgojno-izobraževalnim zavodom ponuja številne priložnosti izpopolnjevanja, izmenjevanja pedagoških praks in uporabe novih tehnologij pri pouku. Pridobljena znanja strokovnim delavcem omogočajo višjo stopnjo interaktivnosti in posodobitev načina poučevanja.

V okviru projekta E-šolstvo je bilo v mesecu septembru izvedenih več kot 60 izobraževanj in usposabljanj, ki se jih je udeležilo več kot 700 sodelavcev projekta.

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev je potekalo na naslednjih področjih:

sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle, spletne predstavitve VIZ, interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo, priprava matematičnih gradiv s programsko podporo, sodobne strategije učenja in poučevanj z IKT na razredni stopnji, usposabljanje izvajalcev za i-tablo, notografiranje pri glasbi (Finale), razvijanje jezikovnih zmožnosti v tujem jeziku s podporo spletne učilnice, razvijanje učenčeve digitalne zmožnosti pri pouku slovenščine, uporaba elektronskega listovnika, uporaba IKT pri pouku matematike, usposabljnaje za spletne skupnosti.