Poslanica ministra dr. Igorja Lukšiča ob svetovnem dnevu učiteljev

Letošnji svetovni dan učiteljev poteka pod sloganom "Prava pot je izobraževanje!".

S 5. oktobrom je obeležen datum podpisa Priporočil o položaju učiteljev leta 1966 v Parizu na posebni medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in ILO. Dokument vladam držav priporoča, kakšen naj bo položaj vzgojiteljev in učiteljev v vrtcih in šolah. S sprejetjem priporočil je bil storjen pomemben korak naprej v prepoznavanju pomembnosti in odgovornosti vzgojiteljskega in učiteljskega poklica.

Ob tej priložnosti je učitelje nagovor tudi minister dr. Igor Lukšič. Poslanica ministra je objavljena na uvodni strani Ministsrva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/ .