Inovacija, informacijska pismenost in vseživljenjsko učenje: ustvarjanje nove kulture

V članku avtorja razmišljata o vplivu inovacij v informatiki in njihovi soodvisnosti z vseživljenjskim učenjem.

Danes se predmeti znanja in učenja vse bolj naslanjajo na digitalne informacije, kar pomeni, da se moramo resno posvetiti izgradnji nove kulture vseživljenjskega učenja.

Vir in članek v celoti: Elearningpapers