Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2010 – končni podatki

V prvem četrtletju 2010 je imelo dostop do interneta 68 % gospodinjstev, 62 % gospodinjstev je uporabljalo širokopasovno povezavo. Internet je v tem obdobju uporabljalo 70 % oseb v starosti 10–74 let.

Novica v celoti:  Staistični urad Republike Slovenije