Množično prehajanje na AAI

Na Arnesu poročajo, da je vedno večji interes organizacij v Evropi, ki se zavedajo prednosti infrastrukture za preverjanje istovetnosti in avtorizacijo (AAI).

AAI organizacijam prinaša številne prednosti kot je enostavnejša administracija uporabnikov, poenostavljena implementacija novih storitev, večja varnost osebnih podatkov in enostavnejši dostop do vseh storitev.

Po Arnesovih navedbah tudi pri nas narašča število organizacij in razpoložljivih storitev, ki podpirajo AAI, saj so vključene že vse univerze in nekaj slovenskih šol. Prav tako uporabo AAI podpirajo tudi javno dosegljive storitve, kot so digitalne knjižnice.

Več informacij je dostopnih na: http://www.arnes.si .