Natečaj U4energy – nov ekološki izziv za tisoče osnovnih in srednjih šol v 27 državah EU

Spomnimo, da natečaj U4energy predstavlja enkratno priložnost za učitelje in učence, saj jim omogoča nazoren prikaz, da sta lahko varčevanje energije in zaščita okolja tudi zabavni. U4energy zagotavlja primeren okvir za nagrajevanje najboljših rešitev učiteljev in učencev ter njihovo širjenje od šole do šole ter od države do države.

Ambasadorji  in učitelji svetovalci v državah   poskrbijo za promocijo tekmovanja in desiminacijo s šolami na nacionalnem nivoju in  iz cele Evrope.  Številni prispevki in primeri dobre prakse  bodo  doprinos k izboljšanju delovanja in navad.

Vse pripombe in mnenja iz šol bodo potekala preko nacinalnega ambasadorja in učiteljev svetovalcev  v evropski team U4 energy.  Najboljši primeri bodo predstavljene na spletni U4Energy.

Skladno z obvestilom bo nacionalni team ambasador projekta Nada Pavšer in dva učitelja svetovalca Cveto Fendre (ŠC Velenje) ter  Magdalena Bobek (OŠ Pivka)  po nacionalnem posvetu v delavnicah seznanjal energetske koordinatorje o vsebini (varčevanje in učinkovita raba energije,upravljanje,  energetsko knjigovodstvo, izpusti CO2, spreminjanje navad…),  pomenu in poteku tekmovanja.

O natečaju smo že obveščali, tokrat pa dodajamo še prijavnico, ki jo v primeru sodelovanja morate izpolniti najkasneje do 25. oktobra in kratek opis projekta. Več informacij lahko dobite pri kontaktnih osebah:

Ambasador za Slovenijo:

Učitelja svetovalca:

Več o delovanju projekta boste izvedeli na nacionalnem posvetu sredi novembra 2010, katerega termin in kraj vam bomo naknadno sporočili!

Povezave:

Related Files