Kar je bila železnica v 19. stoletju, je širokopasovni dostop v 21. stoletju

Na 2. seji so se 14. oktobra sestali članice in člani  Strateškega sveta za informacijsko družbo pri predsedniku vlade. Državni sekretar MVZT dr. József Györkös je uvodoma izpostavil dva ključna dokumenta v okviru evropske strategije 2020, ki poudarjata vodilno vlogo informacijski družbi, in sicer Digitalno agendo in inovacijsko strategijo »Inovativna Evropa«.

Vir in članek v celoti:  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo