Pogled g. Gregor Mohorčič direktorja Zavoda RS za šolstvo na e-kompetentno šolo.

Na letošnji konferenci Sirikt je direktor Zavoda RS za šolstvo g. Gregor Mohorčič povedal, kakšen je njegov pogled na prehod iz klasične v e-kompetentno šolo. Pravi, da ne potrebujemo novih učiteljev, ampak takšne, ki pri pouku uporabljajo nove tehnologije.